Fast

NSO sẽ phối hợp và hỗ trợ khách hàng để cung cấp sự hỗ trợ và nguồn lực cần thiết để họ có thể triển khai việc nghiên cứu khả thi dự án thực tế và cụ thể nhất qua việc được cung cấp các thông tin, dữ liệu chính xác và tốt nhất. Chúng tôi có thể hỗtrợ khách hàng lên lịch hẹn cần thiết với các cơ quan Nhà nước, các hiệp hội, các doanh nghiệp và đơn vị cung ứng sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng của chúng tôi cần để thu thập các thông tin và kết quả cần thiết cho việc nghiên cứu đầu tư. Ngoài ra, các cơ sở vật chất và văn phòng của NSO cùng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp luôn sẳn sàng hỗ trợ khách hàng của chúng tôi khi cần thiết trong việc cung cấp văn phòng tạm hay lâu dài cho khách hàng.

Bài viết liên quan