Giới thiệu

Các điểm mạnh về dịch vụ và sự hỗ trợ hiệu quả của chúng tôi cho các doanh nghiệp được chứng minh, đúc kết và trải nghiệm từ kinh nghiệm thực tế của đội ngũ chuyên gia tham gia vào việc phát triển thành công các khu công nghiệp và đô thị hàng đầu tại Việt Nam trong hơn 20 năm qua. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc phối hợp và hỗ trợ các tập đoàn đa quốc gia (MNCs) và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) hoạt động trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ khác nhau góp phần giúp họ triển khai thành công các dự án đầu tư nước ngoài trực tiếp và qua đó mở rộng việc sản xuất và mạng lưới phân phối tại Việt Nam và thị trường nước ngoài.

About NSO Company

NSO được thành lập nhằm tạo ra một Nền tảngkết nối hiệu quả hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động thành công tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi không chỉ cung cấp các dịch vụ đầy đủ cho các doanh nghiệp sản xuất mà còn hỗ trợ họ giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, thông qua các mạng lưới đối tác trong nhiều lĩnh vực và nhiều ngành, chúng tôi hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp đặt biệt các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDIs) trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục, hành chánh, tiếp xúc và trình bày các khó khăn hoặc vướng mắc trong qua trình hoạt động cho các cơ quan quản lý Nhà nước để có sự hỗ trợ, giải quyết kịp thời và hiệu quả. Kết quả là khách hàng của chúng tôi có thể tập trung vào các vấn đề sản xuất, kinh doanh, quản trị một cách hiệu quả để đáp ứng các nhu cầu của thị trường ngày càng cao, và đồng thời lập kế hoạch cụ thể cho sự phát triển sắp tới thay vì phải mất nhiều thời gian và công sức để giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hoặc các công việc không được ưu tiên khác.

Bài viết liên quan